రూప్‌కుండ్

Français हिन्दी Nederlands 日本語 Čeština Deutsch Español Tiếng Việt English Українська Русский Türkçe

రూప్‌కుండ్
Wikipedia

రూప్‌కుండ్ (అస్థిపంజర సరస్సు ) అనేది భారతదేశంలోని ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక మంచు సరస్సు, సరస్సు అంచున కనుగొనబడిన ఐదు వందల అస్థిపంజరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాంతం వాసయోగ్యంగా లేదు మరియు ఇది హిమాలయాలలో దాదాపు 5,029 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది (16,499 అడుగుల). నందా దేవి గేమ్ రిజర్వ్ రేంజర్ H K మధ్వాల్ 1942లో అస్థిపంజరాలను పునఃబహిర్గతం చేశారు, అయినప్పటికీ ఈ ఎముకల గురించి 19వ శతాబ్దం చివరలోనే నివేదికలు ఉన్నాయి. ప్రజలు అనేక మందికి వ్యాపించే రోగం, భూపాతం లేదా హిమవృష్టి కారణంగా మరణించారని గతంలో నిపుణులు నమ్మారు. 1960లలో సేకరించిన కర్బనం నమూనాల ప్రకారం ప్రజలు 12వ శతాబ్దం నుండి 15వ శతాబ్దం వరకూ ఇక్క జీవించినట్టు అనిశ్చితంగా తెలపబడింది.
Impressum