Furcówka (potok)

Furcówka – potok, dopływ rzeki Ochotnica. Wypływa z wysokości około 1200 m na dolnych, wschodnich obrzeżach polany Hala Młyńska na południowych stokach Kiczory (1282 m). Spływa w południowym kierunku przez polanę Fiedorówka. Poniżej tej polany zmienia kierunek na południowo-wschodni spływając dnem głębokiej i ciasnej doliny pomiędzy południowym grzbietem Kiczory a grzbietem Góry Suchej. Na tym jego odcinku rozłożone są nad potokiem zabudowania należącego do miejscowości Ochotnica Górna przysiółka Furcówka. Na przysiółku Bartoszówka przecina Drogę Knurowską (most). Dalej spływa przez przysiółek Stalmachy, na którym zmienia kierunek na wschodni. Przepływa przez przysiółek Forendówki i łączy się z Forędówką tworząc rzekę Ochotnica.

WikipediaImpressum