Instytut Fizyki PAN

Instytut Fizyki PAN
Wikipedia

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych z siedzibą w Warszawie.
Impressum