Kiźlinkowy Potok

Kiźlinkowy Potok (także Kiźlinkowy) – potok, prawy dopływ Białki. Wypływa na wysokości 720 m n.p.m. na Pogórzu Spiskim, na wzgórzach po północnej stronie zabudowań miejscowości Trybsz w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne. Spływa w północnym kierunku doliną zwaną Kiźlinkową Doliną. Cały czas płynie wśród rozległych łąk, zalesiona jest jedynie niewielka grupa Faśnymbrowych Skałek we fragmencie jego prawych zboczy. Kiźlinkowy Potok opływa początkowo Faśnymbrowe Skałki, później jednak dokonuje przełomu w Pienińskim Pasie Skałkowym, oddzielając te skałki od Kramnicy. Zmienia przy tym kierunek na północno-wschodni i powyżej zabudowanego obszaru Krempach, na wysokości 603 m uchodzi do jednego z łożysk rzeki Białka (do Młynówki).

WikipediaImpressum