Kolumna toskańska w Siedlcach

Kolumna toskańska w Siedlcach
Wikipedia

Kolumna toskańska w Siedlcach – kolumna w stylu barokowym, wzniesiona w 1783 roku, kosztem Aleksandry Ogińskiej, w związku z planowanym przyjazdem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwieńczona krzyżem barokowym kolumna miała wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu Ogińskich. Zlokalizowana u wylotu ul. Asłanowicza (dawniej ul. Prospektowej) prowadzącej do kompleksu parkowo-pałacowego.
Impressum