Kominy Zdziarskie

Kominy Zdziarskie, Kominy Ździarskie (słow. Komíny) – boczna grań Nowego Wierchu (Nový, 2009 m) w Tatrach Bielskich (Słowacja), odchodząca od jego wierzchołka w kierunku północno-zachodnim. Ciągnie się na długości blisko 2 km i oddziela Nową Dolinę (Nová dolina) na zachodzie od Doliny Hawraniej (Havrania dolina) na wschodzie. W grani tej występują liczne skalne turnie i przełączki między nimi. Większość z nich nie posiadała własnej nazwy. W 1997 r. Władysław Cywiński publikując 4 tom przewodnika Tatry nadał nazwy wybitniejszym formacjom w tym grzbiecie. W kolejności od Nowego Wierchu są to:

WikipediaImpressum