Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia"

Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia" – organizacja charytatywna na rzecz dzieci powstała w Krakowie w marcu 1983 roku. Założycielami są Maria i Tadeusz Pułczyńscy. Do roku 2006 "Dyliniarnia" funkcjonowała jako Stowarzyszenie Zwykłe działające na polu pomocy społecznej, później jako Stowarzyszenie Rejestrowe z pełną osobowością prawną.

WikipediaImpressum