Las Lindego

Las Lindego
Wikipedia

Las Lindego, zwyczajowo Lasek Lindego – niewielki las na terenie Warszawy o powierzchni ok. 20,34 ha. Otoczony ulicami Lindego, Marymoncką (oddziela go od Lasu Bielańskiego), Twardowską, budynkami MSW przy Barcickiej i ulicą Kasprowicza.
Impressum