Las Leśnicki

Las Leśnicki – kompleks leśny położony w zachodniej części Wrocławia, o powierzchni około 38 ha, przy ulicy Średzkiej. Jest to las typu grądu nawiązującego do łęgu, położonego na glebach świeżych i wilgotnych. Drzewostan tego lasu określa się jako silnie przekształcony. Występują tu: brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, sosna pospolita, olsza czarna, klon zwyczajny, a w domieszce także osika, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, jawor i świerk.

WikipediaImpressum