Las Rędziński

Las Rędziński (Der Riemberg, Ranserner Wald) – kompleks leśny położony w północnej części Wrocławia, na prawym brzegu rzeki Odry, a na lewym brzegu rzeki Widawy. Las ten jest lasem komunalnym, tzn. jest własnością gminy miejskiej Wrocław. Pieczę nad nim sprawuje zatem Zarząd Zieleni Miejskiej, podległy Departamentowi Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Powierzchnia Lasu Rędzińskiego wynosi ok. 400 ha (407,58 ha, 408 ha).

WikipediaImpressum