Las Wojnowski

Las Wojnowski (Igelwald, Las Jeżnik) – kompleks leśny położony we wschodniej części Wrocławia. Ma powierzchnię około 18 ha. Północną granicę lasu wyznacza Grobla Dobrzykowicka, za którą przebiega koryto Kanału Granicznego. Las, wraz z przyległymi polami, znajduje się w użytkowaniu wieczystym, które przysługuje Uniwersytetowi Przyrodniczemu. Las nawiązuje do grądów. Na drzewostan lasu składają się przede wszystkim: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz nasadzenia sosny pospolitej.

WikipediaImpressum