Las Zwierzyniec w gminie Krzeszowice

Las Zwierzyniec – fragment lasu położonego na obszarze Garbu Tenczyńskiego w gminie Krzeszowice. Potoccy urządzali tu polowania. W Rzeczkach, najbardziej na wschód wysuniętej części Tenczynka, stoi Brama Zwierzyniecka, pozostałość po ogrodzonym zwierzyńcu. Od tego miejsca pochodzi nazwa lasu – Las Zwierzyniec.

WikipediaImpressum