Mała Spalona Dolina

Mała Spalona Dolina (słow. Malá Spálená dolinka, Zadná Spálená dolinka, Čierna dolinka) – jedno z bocznych odgałęzień (orograficznie lewe) Doliny Rohackiej w słowackich Tatrach Zachodnich. W dawnej literaturze nazywano ją również Doliną Czarną. Znajduje się pomiędzy dwoma odbiegającymi na północny wschód od Spalonej Kopy (2083 m n.p.m.) grzbietami: wyższym, zwanym Przednią Spaloną i niższym, zwanym Zadnią Spaloną. Jest pochodzenia lodowcowego, powstała na dnie bocznego lodowca.

WikipediaImpressum