Nowa Wieś Górna

Nowa Wieś Górna – część Poznania zlokalizowana pomiędzy Radojewem na północy, a Umultowem na południu. Nowa Wieś Górna nie graniczy ściśle z Nową Wsią Dolną - obie te części Poznania oddziela las.

WikipediaImpressum