Odra Ołbińska

Odra Ołbińska (Die Elbinger Oder) – nieistniejące współcześnie ramię boczne rzeki Odra, przepływające niegdyś przez teren Przedmieścia Piaskowego (Zatumie), a współczesne obejmujący osiedle Ołbin we Wrocławiu. Było to jedno z wielu dawnych ramion największej z wrocławskich rzek, istniejących do schyłku średniowiecza. Dokładny bieg jego koryta obecnie trudny jest do ustalenia. Koryto to przebiegało między głównymi ówcześnie ramionami rzeki, tj. pomiędzy Odrą Główną, a korytem północnym, oddzielając się od Starej Odry prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Mostu Szczytnickiego i biegnąc na zachód, w rejonie dzisiejszej ulicy Bolesława Prusa[a], aż do swego ujścia do Odry Głównej – Odry Północnej[b] – w rejonie Wyspy Bielarskiej. Reliktem dawnego koryta tego ramienia rzeki jest pozostałość po starorzeczu – staw w Parku Stanisława Tołpy[c][16].

Wikipedia


Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Park przy Nowowiejsk…
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Nowovieska Park, Sno…
W parku * In the park
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Skrzyżowanie Nowowie…
Jesień w Parku TOŁPY…
Park Tołpy IR
Park Nowowiejski
więcej HDR-ów / more…
Rozbrat st., former …
Park S. Tołpy
Jesień w Parku TOŁPY…
Zima w mieście * Win…
Olbin
Zima
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Park Stanisława Tołpy
Park Tołpy IR
Wroclaw / Breslau
Kamienica na ul.Rozb…
wrocław, politechnika
Budynek Architektury…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Wrocław, wieża zegar…
Politechnika Wrocław…
Park Tołpy IR
Jesień w Parku TOŁPY…
Budynek Architektury
Plomba
ul. Rozbrat, Wrocław
Jesień w Parku Nowow…
Park Tołpy IR
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Ołbin, Wrocław, Pola…
W parku * In the park
Poland, Breslau, Wro…
Poland, Breslau, Wro…
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
gmach Wydziału Archi…
Wrocław/Breslau
Szkoła Podstawowa Nr…
ulica Rozbrat
kościół św.Michała (…
W parku * In the pa…
Park ul. Nowowiejska
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
W parku ...
Park Nowowiejski
Park Nowowiejski
Kamienica na ul. Roz…
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Jesień w Parku TOŁPY…
Wydział Architektury…
Kamienica przy ul. R…
Jesień w Parku TOŁPY…
Ul. Nowowiejska przy…
Wrocław, widok z ul.…
Wroclaw Univesity of…
Wejście do kamienicy…
SP nr 1, ul. Nowowie…
Mewa śmieszka na wod…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Budynek politechniki…
Park Tołpy IR
Park Tołpy IR
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Ul. Nowowiejska - ze…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Jesień w Parku TOŁPY…
Poland, Wrocław
Kościół pw.Św.Michał…
Labedz w parku przy …
Wrocław

Impressum