Osiedle Przy Arce

Osiedle Przy Arce (do roku 1991 osiedle Dąbrowszczaków) – osiedle w Krakowie wchodzące w skład Dzielnicy XVI Bieńczyce, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

WikipediaImpressum