Osiedle Zgody

Osiedle Zgody (do roku 1958 osiedle C-32) – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

WikipediaImpressum