Pasmo Bolechowickie

Pasmo Bolechowickie – pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane z wapieni dewońskich, częściowo przykrytych utworami permskimi. Znajdują się tu liczne marmurołomy, w tym m.in. „Bolechowice” (na Berberysówce), „Zygmuntówka” (na Czerwonej Górze) oraz „Szewce” na Okrąglicy, który istniał już w 1.poł. XVII wieku.

WikipediaImpressum