Piórko (źródło)

Piórko – źródło krasowe w Jerzmanowicach w powiecie krakowskim, na Wyżynie Olkuskiej (niedaleko granicy Ojcowskiego Parku Narodowego).

WikipediaImpressum