Przedni Handel

Przedni Handel (słow. Predný Handel) – położona na wysokości ok. 1600 m n.p.m. polana w dolnej części Doliny Ważeckiej w słowackich Tatrach Wysokich. Dawniej wypasali tutaj siwe woły liptowskie mieszkańcy miejscowości Ważec, właścicielami zaś całej doliny był węgierski ród Szentiványi. Na polanie stał niegdyś szałas. Po zniesieniu pasterstwa polana stopniowo zarasta kosodrzewiną. W szerszym rozumieniu Przednim Handlem nazywana jest cała dolna część Doliny Ważeckiej.

WikipediaImpressum