Przednie Rzędowe Skały

Przednie Rzędowe Skały (słow. Predné Radové skaly) – jedna z grani w masywie Osobitej w słowackich Tatrach Zachodnich. Odchodzi od Rzędowego Zwornika (1589 m) w kierunku północno-północno-zachodnim i opada do Doliny Mihulczej tuż po południowo-wschodniej stronie przełęczy Borek. Orograficznie prawe stoki Przednich Rzędowych Skał opadają do Mihulczego Żlebu, lewe do Doliny Zadniej Krzemiennej – zarówno żleb, jak i dolinka są odnogami Doliny Mihulczej.

WikipediaImpressum