Przyrwa (dopływ Łęgu)

Deutsch

Przyrwa (dopływ Łęgu)
Wikipedia

Przyrwa – rzeka, lewostronny dopływ Łęgu o długości 34,47 km.
Impressum