Upłazkowa Grań

Upłaziki (słow. hrebeň Úplazíkov, Úplazíky) – boczna grań odbiegająca w północnym kierunku od znajdującej się w grani głównej Tatr Białej Skały (1376 m). Zakończona jest wybitną turnią zwaną Siwą Basztą. Grań ta oddziela górną część Doliny Siwej od położonej po zachodniej stronie Doliny Borowej Wody (a dokładniej jej odnogi – Doliny Spadowego Potoku).

WikipediaImpressum