చీరాల

Svenska 中文 فارسی Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu

చీరాల
Wikipedia

చీరాల, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని బాపట్ల జిల్లాకు చీరాల మండలంకు చెందిన పట్టణం. వస్త్ర ఉత్పత్తి, వ్యాపారంలో సాధించిన ప్రగతి కారణంగా చీరాల చిన్న బొంబాయిగా పేరుగాంచింది. దగ్గరలోని వాడరేవు పర్యాటక కేంద్రం.
Impressum