Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu

Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu
Wikipedia

Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu (monument al naturii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic), situată în Crișana, pe teritoriul județului Bihor.
Impressum