Avenul din Grind

Avenul de sub Vârful Grind cunoscut și sub denumirile de (Avenul din Grind, Avenul de sub Colții Grindului, Avenul din Colții Grindului, Avenul de sub Vârful Grind, Avenul de sub Hornurile Grindului), este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic), situată în județul Argeș, pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara.

WikipediaImpressum