Coloanele de bazalt de la Racoș

Coloanele de bazalt de la Racoș (monument al naturii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic) situată în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Racoș.

WikipediaImpressum