Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită

Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită (monument al naturii), alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în comuna Comăna, județul Brașov, în amonte de satul Comăna de Sus.

WikipediaImpressum