Băișoara

Français Nederlands Português Српски / Srpski Deutsch Español Magyar English Italiano Українська Română Bahasa Melayu

Băișoara
Wikipedia

Baisoara là một xã thuộc hạt Cluj, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 2353 người.
Impressum