Lupak

Français Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Українська Српски / Srpski English Italiano Bahasa Melayu 中文 Română

Lupak (rum. Lupac, mađ. Kiskrassó) općina je i istoimeno naselje u županiji Caraş-Severin, u rumunjskom dijelu Banata. Općina je naseljena Hrvatima Krašovanima koji čine gotovo jedino stanovništvo, s dobro očuvanim hrvatskim jezikom.

WikipediaImpressum