అవనిగడ్డ శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

అవనిగడ్డ శాసనసభ నియోజకవర్గం కృష్ణా జిల్లాలో గలదు.

WikipediaImpressum