ఆస్టిన్

ఆస్టిన్ యు.ఎస్ రాష్టం టెక్సస్ రాజధాని, ట్రావిస్ కౌంటీ స్థానం. టెక్సస్ రాష్ట్ర కేంద్ర స్థానంలో నైరుతి అమెరికా తూర్పు తీరంలో ఉంది. ఆస్టిన్ నగరం జనసాంద్రతలో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల ముఖ్య నగరాలలో 13వ స్థానంలోనూ టెక్సస్ రాష్టంలో 4వ స్థానంలోనూ ఉంది. 2000 నుండి 20006 మధ్య కాలంలో త్వరితగతిలో అభివృద్ధి చెందుదున్న నగరాలలో ఇది దేశంలో మూడవ స్థానంలో ఉంది. 2011 గణాంకాలను అనుసరించి ఆస్టిన్ జనసంఖ్య 820,611. ఆస్టిన్-రౌండ్ రాక్-శాన్ మార్కోస్ ప్రధాన ప్రదేశంలో ఆస్టిన్ సంకృతిక, వాణిజ్య కేంద్రంగా విలసిల్లుతుంది. 2011 గణాంకాలను అనుసరించి ఈ మొత్తం ప్రదేశ జనసంఖ్య 1,783,519. ఈ నగరం యు.ఎస్ మహానగరాలలో 34వ అతిపెద్ద నగరంగా అలాగే టెక్సస్ నగరంలో 4వ అతిపెద్ద నగరంగా గుర్తింపు పొందింది.

WikipediaImpressum