ఎర్రకోట

ఎర్రకోట, మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ 15వ శతాబ్దములో పాత ఢిల్లీ నగరములో (ప్రస్తుతం ఢిల్లీ, ఇండియా) నిర్మించిన కోట. 1857 సంవత్సరములో మొఘల్ చక్రవర్తి బహాదుర్ షా జఫర్ బ్రిటీషువారి పాలన లోని భారత ప్రభుత్వంచే దేశబహిష్కరణకు గురయ్యే వరకు, ఢిల్లీ పట్టణము మొఘలులకు రాజధానిగా వ్యవహరించింది. బ్రిటీషువారు ఈ కోటను 1947 సంవత్సరములో భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందేవరకు, ఒక సైన్య శిబిరములాగ వాడేరు. ఈ కోట ప్రస్తుతము ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక స్థలముగా ఉండటమే కాకుండా, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమాధికారానికి ఒక శక్తిమంతమైన చిహ్నంగా ఉంది. భారత ప్రధాన మంత్రి, ఈ కోటలోని లాహోరి గేట్ ప్రాంగణము నుండి ప్రతి ఏడాది స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం రోజు భారత పతాకాన్ని ఎగురవేస్తారు. ఇది UNESCO వారిచే ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా 2007లో గుర్తించబడింది..

Wikipedia


Delhi Red Fort Bal...
Lal Qila (Red Fort)
Lal Qila
Red Fort
Red fort
Red Fort, marble i...Naqqar Khana, Red ...
Red Fort, Delhi, I...
Red Fort Delhi
Lal Qila, Chandni ...
Lal Qila, Chandni ...
The Red Fort, Delhi
Naqqar Khana, Red ...
red fort
our red fort trip
red fort
RED FORTRed fort, Delhi
Red Fort - Delhi
Domes at the entra...
Lal Qila, Chandni ...
Red Fort, Delhi, I...
Fortaleza Roja, es...
Naqqar Khana, Red ...
Lal Qila, Chandni ...
Delhi Red Fort's P...
Lal Qila, Chandni ...
red fort
Red Fort gate
The Pillars and Ar...
Fortaleza Roja - D...
Red Fort
Meena Bazar - Red ...
Red Fort, Delhi
Fort rouge Lal Qil...Lahore Gate, Red F...
Red Fort
Red fort
Near Red Fort - De...
RED FORT,,
RED FORT
Red Fort at Night
Walls of the Red Fort
Raj Ghat, Mahatma ...
India - Delhi - Re...
India - Delhi - Re...
India - Delhi - Re...
Red Fort_1.1
Red Fort_1.2
Red fort
Red Fort, New Delh...
Red Fort
-Red Fort, Delhi
Naubatkhana,DELHI ...
Lal Qila
Lal Qila
Red Fort
Red Fort
Red fort
Décor
Dehli: Fort rouge
zaker on 2009w
Lal Qila, Red Fort
Souvenir Market (L...
Lal Qila, The Red ...
juego de columnas,...
dicen que es el ta...
nunca deja de mara...
Delhi - Red Fort
Diwan-e-Aam, Red F...
Diwan-e-Khaas
Lahore Gate, Red Fort
Red Fort
Red Fort Lawns
Inside Red Fort
Red Fort Delhi
Red Fort
Divan-E-Amm King T...
Delhi Red Fort at ...
INDIA CRONICALS :...
India - Delhi - Re...
India - Delhi - Re...
Red Fort_1.3
The Graet Mughal E...
Delhi Red Fort and...
-Red Fort, Delhi
Red Fort részlet
Fort Rouge
Naqqar Khana
Red Fort
zaker 2009
Dentro del Fuerte ...
Inside the Red Fort
Aposentos de las e...
Lal Qila (Red Fort)
In front of Red fort
Red fort
Inside of Red Fort

Impressum