ఖండ్వ

ఖండ్వ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని ప్రముఖ నగరము మరియు జిల్లా కేంద్రము.ప్రముఖ హిందీ నేపథ్య గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ ఈ నగర వాసుడే.

WikipediaImpressum