ఖండ్వ

ఖండ్వా భారతదేశంలోని మధ్యప్రదేశ్ లోని నిమార్ ప్రాంతంలో ఒక నగరం. ఇది ఖండ్వా జిల్లా పరిపాలనా ప్రధాన కేంద్రం. దీనిని గతంలో తూర్పు నిమార్ జిల్లాగా పిలుస్తారు.

WikipediaImpressum