తంబళ్ళపల్లె శాసనసభ నియోజకవర్గం

తంబళ్ళపల్లె శాసనసభ నియోజకవర్గం అన్నమయ్య జిల్లాలో గలదు. ఇది రాజంపేట లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోనిది.

WikipediaImpressum