తిరుపతి శాసనసభ నియోజకవర్గం

తిరుపతి శాసనసభ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్, తిరుపతి జిల్లాలో గలదు. ఇది తిరుపతి లోకసభ నియోజకవర్గం పరిధిలోనిది.,

WikipediaImpressum