దేవరపల్లి (పర్చూరు)

దేవరపల్లి ప్రకాశం జిల్లా, పర్చూరు మండలంలోని గ్రామం.

WikipediaImpressum