పాలకొల్లు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

పాలకొల్లు శాసనసభ నియోజకవర్గం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గలదు. ఇది నరసాపురం లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగం.

WikipediaImpressum