పోలవరం శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

పోలవరం శాసనసభ నియోజకవర్గం ఏలూరు జిల్లాలో గలదు. ఇది ఏలూరు లోకసభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది. పునర్విభజనలో ఈ నియోజకవర్గం ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేయబడింది.

WikipediaImpressum