ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం

నిర్మల్ జిల్లాలోని 2 శాసనసభ (శాసనసభ) నియోజకవర్గాలలో ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum