శ్యామలాంబపురం (కైకలూరు)

శ్యామలాంబపురం, కృష్ణా జిల్లా, కైకలూరు మండలంలోని ఒక గ్రామం.

WikipediaImpressum