సత్యవేడు శాసనసభ నియోజకవర్గం

సత్యవేడు శాసనసభ నియోజకవర్గం తిరుపతి జిల్లాలో గలదు. ఇది తిరుపతి లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగం.

WikipediaImpressum