ధవళేశ్వరం

हिन्दी Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

ధవళేశ్వరం
Wikipedia

ధవళేశ్వరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, రాజమహేంద్రవరం (గ్రామీణ) మండలానికి చెందిన గ్రామం.. ఈ గ్రామం రాజమహేంద్రవరం పట్టణానికి తూర్పు వైపు ఉంది. ఈ గ్రామం చివరిలో కాటన్ దొర నిర్మించిన ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట ఉంది. ఇది కాటన్ దొర గోదావరి నది పై నిర్మించిన నాలుగు ఆనకట్టలలో మొదటిది. దీనిని దాటి వెళ్తే బొబ్బర్లంక, మద్దూర్లంక, విజ్జేశ్వరం అనకట్టలు వస్తాయి. ఈ కాటన్ నిర్మించిన ఆనకట్టలని భారతప్రభుత్వం 1982 సంవత్సరంలో ఆధునికీకరించింది. గోదావరి నది నీటి పారుదల శాఖకు ఇది ముఖ్య కేంద్రం.
Impressum