ఫ్రాన్సు

فارسی Nederlands Norsk (Bokmål) Português Español Polski Dansk Čeština Italiano Hrvatski Ελληνικά English Suomi Tiếng Việt Galego Українська Română Lietuvių 日本語 Nynorsk 中文 ไทย Deutsch Türkçe Magyar Bahasa Melayu Svenska Català Slovenčina हिन्दी Русский עברית Slovenščina Српски / Srpski Français Euskara 한국어 Eesti العربية

ఫ్రాన్సు
Wikipedia

ఫ్రాన్సు లేదా ఫ్రాన్స్ (English: France; French: La France), అధికారికంగా ఫ్రెంచ్ గణతంత్రం (English: French Republic; French: République française), పశ్చిమప్రాంతంలో ఉన్న యూరోపియన్ యూనియన్ సభ్యదేశంగా ఉంది. ఫ్రాన్స్కు ఇతర ఖండాలలో దీవులు ఉన్నాయి. ఫ్రాన్స్ ఒక సమైక్య పాక్షిక- అధ్యక్షతరహా గణతంత్రం. దేశ ప్రధాన నినాదం " డిక్లెరేషన్ అఫ్ ది రైట్స్ అఫ్ మాన్ అండ్ అఫ్ ది సిటిజెన్ "లో వ్యక్తపరచబడింది.
Impressum