పీలేరు

English

పీలేరు
Wikipedia

పీలేరు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామము. (చిన్న పట్టణము), మండలము..
Impressum