Muzo

Français Nederlands Português Deutsch Español English Bahasa Melayu 中文 Русский Svenska Italiano

Muzo
Wikipedia

Muzo là một khu tự quản thuộc tỉnh Boyacá, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Muzo đóng tại Muzo Khu tự quản Muzo có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Muzo có dân số 12515 người.
Impressum