Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku

Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku
Wikipedia

Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku, jedna od kuća Franjevačke provincije Bosne Srebrene, nalazi se u Sarajevu, u općini Stari Grad.
Impressum