فرودگاه تراز

Français Deutsch Polski English Italiano Bahasa Melayu Русский Türkçe Українська Svenska

فرودگاه تاراز فرودگاهی عمومی واقع در کشور قزاقستان است که توسط Government اداره می‌شود.

WikipediaImpressum