Đảo Siayan

中文 Deutsch English 日本語

Đảo Siayan
Wikipedia

Đảo Siayan là một trong những đảo thuộc quần đảo Batanes. Trong ngôn ngữ địa phương thì đảo được gọi là Ditarem,. Đảo nằm cách 5 miles (8 km) về phía bắc - đông bắc đảo Itbayat. Đảo gần nhất là Mabudis, cách khoảng 11⁄2 dặm về phía bắc - đông bắc của đảo Siayan.
Impressum