కలవలపల్లె

కలవలపల్లె, (లేక కలవలపల్లి) పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, చాగల్లు మండలానికి చెందిన గ్రామం..

WikipediaImpressum